Františka Jirousová

foto Marluk

Františka Jirousová (* 22. března 1980) je česká spisovatelka a knižní redaktorka, filosofka a astroložka. Je dcerou básníka Ivana Martina Jirouse a malířky Juliany Jirousové rozené Stritzkové, dcery Otty Stritzka1

Život

Vystudovala pražskou Policejní akademii (2001, obor bezpečnostně-právní studia) a filosofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2009). V roce 2017 ukončila doktorské studium filosofie na FF UK obhajobou dizertační práce Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin. Pracovala jako archivářka v knihovně samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti. Od roku 2015 pracuje jako externí nakladatelská redaktorka a korektorka odborné literatury, především pro nakladatelství Karolinum.

V roce 2000 získala 2. cenu Knižního klubu v soutěži nepublikovaných spisovatelů za román Velmi vzdálený oheň, ten byl později téhož roku vydán. V roce 2011 byla za román Vyhnanci oceněna cenou Jiřího Ortena[1] udělované spisovatelům do 30 let.

Spolu se spisovatelkou Janou Bauerovou založila v roce 2004 literární skupinu Katolická dekadence. Je předsedkyní občanského sdružení Magorův statek, které usiluje o proměnu Jirousovy usedlosti v Prostředním Vydří na básníkův památník.

Dílo