ASTROLOGICKÁ ŠKOLA PRO STATEČNÉ

škola funguje od roku 1992 a v současnosti probíhají tyto kurzy:

1. ročník 28. běhu Základního dvouletého kurzu humanistické a transpersonální astrologie

2. ročník 27. běhu Základního kurzu humanistické a transpersonální astrologie

3. ročník obsazený absolventy 21. až 26. běhu Základního kurzu humanistické a transpersonální astrologie

v září 2019 bude otevřen 28. běh Základního dvouletého kurzu humanistické a transpersonální astrologie, který bude probíhat od září 2018 do června 2020

informace podá

astrolog, výtvarník Pavel Turnovský

Pavel.Turnovsky@gmail.com www.rezonance.cz

astrolog, psychoterapeutka, arteterapeutka Martina Lukášková

astrologMarLuk@gmail.com www.transformotor.cz

proč astrologická škola pro statečné
proč kurz astrologie právě u Astrologické školy pro statečné
Kurz astrologie
23. běh Základního dvouletého kurzu humanistické a transpersonální astrologie