Martina Lukášková

 

astropsycholožka Martina Lukášková

Martina Lukášková

Narodila jsem se v roce 1971, jsem astroložka, psychoterapeutka s akreditovaným výcvikem, píši komiksové scénáře.

1985 – 1989 – Střední ekonomická škola – Liblice u Českého Brodu

1989 – 1990 – bankovní úředník, Praha

1990 – 1993 – Komenského evangelická bohoslovecká FUK, zde se objevil zájem o astrologii a prohloubil zájem o religionistiku a hermetické vědy

1993-1994 – Kurz Humanistické a transpersonální astrologie 1996 – pošťák v Úvalech

– Kurz Synastrie

1997 – astrolog na telefonní lince Gemini (víceméně astrologická linka důvěry)

1997 – zahájení samostatné výdělečné činnosti – prof. astroložka

1999 – vydávám bulletin Transformotor orientovaný na Humanistickou a transpersonální astrologii D. Rudhyara – www.transformotor.cz

2000 – ke své astrologické praxi začínám učit v Astrologické škole pro statečné

2001 – podařilo se mi přimět kolegy k společnému vytvoření ETICKÝCH ZÁSAD HUMANISTICKÉHO A TRASPERSONÁLNÍHO ASTROLOGA

2001 – 2002 – zájem o zavedení skupinové supervize do astrologie, supervizor Dr. Kopřiva.

Výsledkem je balintova skupina pozměněná pro astrologické účely, tzv. Vizizdar

2004 – Transformotor vydávám vlastním nákladem pro veřejnost

– předseda Sdružení pro Rudhyarovská studia
– pomáhám žákům k vykročení na profesionální dráhu – supervize – doučování

– vedu kurzy – Synastrie a Sabiánské symboly v astrologické i osobní praxi

– navštěvuji semestr religionistiky na filosofické fakultě Dr. D. Antalík – Náboženství a kosmologie na území Předního blízkého východu

2005 – 2009pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové terapii pod vedením INSTEP (Institut pro skupinovou terapii o.s.) – směr Gestalt terapie. Výcvik má akreditaci MZ a MŠMT. Obhájení závěrečné práce.

– Pod hlavičkou Sdružení pro Rudhyarovská studia pořádám v Mintace přednášky z různých oborů

– rozvíjím práci s astrodramatem

2007 – od jara zatím stále spoluvytvářím a ilustruji seriál o Humanistické a transpersonální astrologii v měsíčníku Regenerace

– pořádám pravidelné měsíční schůzky při novoluní s cílem posílit a upevnit astrologické společenství a vést veřejné diskuse na astrologická témata

2008 – kurz Práce s krizí a tělem – PhDr. Yvonna Lucká a PhDr. Luboš Kobrle

2009 – 2010 – dvouleté arteterapeutické vzdělávání u Kp. Beáte Albrich – akreditované

2010 – březen – První astrologická výstava – Příběh setkání člověka, přírody a vesmíru – realizace a dramaturgie putovní výstavy (zatím v pořadí Písek – Galerie Sladovna, Tábor – Husova síň, České Budějovice – Galerie Dvořák, Prostějov – Muzeum Prostějovska, Olomouc – Muzeum Olomouc)

2011 – píše scénáře

2012 – spolupráce na dokumentu Pavly Petrákové Slancové –  HEFTLINK Josef Čapek

2012-13 – Postgraduální kurz v gestalt terapii – (J. Drahota; J. Roubal) – rozsah 30 hodin

2013 – 2014 – organizátor mezinárodní výstavy Astrologie & Art – Brno – Bratislava – Budapešť – Wroclaw -Visegrad Fund

2014 – červenec – září – Astrologie – obraz nauky, kterou Valdštejn řídil své kroky – část astrologické výstavy v Senátu ČR, mytologická chodba Valdštejského paláce.

2014 (21. -22. listopadu) – Horizonty 2014 Mezinárodní kolaborativní a dialogické symposium – přednáška na téma: Astrologie jako jazyk pomáhající profese

2015 (27. – 29. listopad) – Práce s časovou osou – PhDr. Ludmila Chválová Trapková, MUDr. Vladislav Chvála – rozsah 20 hodin. Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku

www.transformotor.cz

www.astro-vystava.cz

http://mistogalerie.cz/astrology-and-arts/