ASTROLOGIE

Naše činnost se opírá o tři základní teze:

Astrologii vnímáme jako symbolický jazyk s tisíciletou tradicí. Astrologie pomáhá dnešnímu člověku a neuzavírá se současným poznatkům společenských a přírodních věd zejména psychologie a filosofie.

Astrologická konzultace je pro nás rozhovor nad horoskopem směřující k uvědomění si vlastní hodnoty, jedinečnosti a cesty.

Horoskop je pro nás nástroj k pochopení jedinečnosti každého lidského příběhu.

astrologická-konzultace-horoskop-astrologie