120 let od narození Rudhyara

Horoskop Dane Rudhyara z pera Pavla Turnovskýho

Vlastním jménem Daniel Chennevière se narodil 23. března 1895 v 0:42 LT / 0:32:40 UT v Paříži.

Dane Rudhyar

Tvar horoskopu se nejvíce přibližuje Trojnožce, ať už v Campanově systému domů, který používal on sám, nebo v Placidově systému, který používají jeho francouzští následovníci. Trojnožka je ostatně převažujícím tvarem, který planety během onoho dne utvářejí. Interpretace Trojnožky se opírá o symboliku čísla 3, které představuje schopnost naleznout takový úhel pohledu či spíše nadhledu, z něhož se dualita opozice už nejeví jako nesmiřitelná, ale jako vzájemně se doplňující, spolupracující, vpletená do sítě rozsáhlých vzájemných vztahů. Rudhyar také po většinu svého života syntetizující, harmonizující pohled zaujímal, jeho činorodá filosofie je holistická a prvotní konceptu byla astrologie nástrojem harmonizující rozmanité, často rozporné prvky lidské psyché. Hlavní strukturou jeho nativity se jeví trojčlenná planetární konfigurace Dvojitý bikvintil, který je spojen se významem čísla pět, který je postaven na symbolice zručnosti, dovednosti pěti prstů ruky a lidské postavy, která pěti údy tj. rukama, hlavou a nohama napíná kruh cyklu a celku. Ostrý úhel dvojitého bikvintilu naznačuje Rudhyarovu schopnost s jakou realizuje své vize, individuální techniku, která slouží k humanizaci lidí a to i v dobách, kdy jeho poselství není plně chápáno. Výrazové prostředky jsou rozmanité. Početná hudební díla, několik desítek filosofických, psychologických a astrologických knih, dva romány, několik sbírek básní a také řada výtvarných děl abstraktní a symbolické estetiky.

 

Dvojitý bikvintil je tvořen Sluncem ve 3. domě ve znamení Berana v doběžném kvintilu na skupinu právě pod obzor zapadlých planet Marse v objetí Neptuna a Plutona v Blížencích, v apexu se Saturnem v 11. domě ve znamení Štíra. Slunce ve 3. Domě přináší sílu přizpůsobovat se podmínkám okolí, inteligentně se potýkat s každodenními problémy, překonávat je. Rudhyar tyto chudé poměry všedního dne akceptoval a byl schopen se s nimi vynalézavým způsobem vyrovnávat. V dobách, kdy trávil většinu času na přednáškových turné, na cestách z místa na místo, s přespáním v laciných hotelích, vozil sebou několik indonéských batik a fotografie svým přátel a lidí, které ctil. Každý hotelový pokoj tak vždy proměnil ve stejně vypadající útočiště. Svým nadšením a vitalitou oživoval společenství lidí, kteří se kolem něho sdružovali. Jeho Saturn ve 11. Domě fungoval jako krystalická mřížka několika uměleckých zejména hudebních společností, jejichž vznik inicioval. Nakonec ustavil Mezinárodní výbor pro humanistickou astrologii ICHA a Rudhyarův Institut Transpersonálních Aktivit RITA.

Mars v 6. Domě představuje na biologické rovině nutnost překonávat zdravotní problémy, kterým Rudhyar čelil od svého dětství. Obklopen Plutonem a Neptunem symbolizuje Rudhyarovo zasvěcení se vysokým ideálům, obětavou činorodou službu transpersonálním silám.

rudhyar u piana