Pavel Turnovský

Turnovský Pavel

Pavel Turnovský

Narodil jsem se v roce 1950, astrologií se zabývám od roku 1968, v roce 1982 jsem se přiklonil k humanistické a transpersonální astrologii Dane Rudhyara.

V letech 1989 až 1996 jsem jako první předseda Astrologické společnosti ČR prosazoval humanistickou a transpersonální astrologii, a také psychologické a psychologizující přístupy k astrologii, čímž se podařilo uvolnit prostor pro šíření  astrologie spojené s psychologickými postupy v podobě  astropsychologie.

 

 

Od roku 1992 vedu Astrologickou školu pro statečné (od roku 2000 společně s Martinou Lukáškovou), tímto nejstarším astrologickým učilištěm u nás prošly dva tisíce studentů.

Astrologii pojímám jako pomáhající profesi, astrologické konzultace vedu nedirektivním způsobem jako dialog mezi astrologem a klientem na horoskopem.

Jsem výtvarník surrealistické orientace (názorový okruh Auroboros), aktivista Jazzové sekce, člen Extempore a MCH Bandu. Zajímá mne umění, soudobá hudba, literatura a holistická filosofie jazyka.

www.rezonance.cz

Pavel.Turnovsky@gmail.com

astrolog.Pavel.Turnovsky@seznam.cz

*

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:

1965 – Střední všeobecně vzdělávací škola (gymnásium) Přípotoční, Praha 10

1966 – setkání s dadaismem na stránkách Světové literatury

1967 – setkání se surrealismem opět na stránkách Světové literatury

1968 – duben – setkání s astrologií, alchymií a kabbalou na výstavě Pařížské surrealistické skupiny Princip slasti v Praze

1968 – léto strávené na Karlově mostě a v okolních restaracích a kulturních stáncích

1969 – maturita a nástup do zaměstnání

1970 – Dílo podnik ČFVÚ (do 1981)

1977 – Extempore a Jazzová sekce

1981 – 1993 Loreta Praha Hradčany, funkce draka hlídajícího poklad. Toto zaměstnání mu umožnilo věnovat 24 hodin denně studiu astrologie, kreslit a malovat

1982 – změna paradigmatu díky americké Larousse Encyklopedia of Astrology a polské Mandale žicja objevuje humanistickou astrologii

1983 – začátek bytových astrologických seminářů, zkušenosti s nimi slouží jako základ pozdější astrologické školy

1988/9 – přípravy na obnovení Universalie

1989 prosinec – inicioval spolu s Michalem Kobalem setkání desítky pražských astrologů, které se konalo

19. prosince 1989 v Památníku národního písemnictví, na němž byla založena Astrologická společnost ČR.

Začíná desetiletí intenzivní obnovy astrologie u nás. Přednáší na mnoha místech v celé republice, publikační činnost zahrnuje stovky novinových a časopiseckých článků na různá astrologická témata, vystoupení v desítkách televizních a rozhlasových pořadů a diskuzí v Česku i na Slovensku

1990 – červen předseda Astrologické společnosti (do června 1996). Po tu dobu byl editorem revue KONSTELACE (20 čísel).

1990 – červen znovuvzkříšení Universalie – společnosti československých hermetiků, připravované od kara 1989, do roku 1994 jejím tajemníkem

1990 – práce na zásadních skriptech Úvod do moderní (humanistické) astrologie, postupně vyšly ve statisícovém nákladu jako součást seriálu „Republika ve hvězdách“ v časopise Reflex.

1991 – Evropský kulturní klub: (12.12.1991) Souboj exaktních věd a paravěd, moderátor Egon Bondy; Jiří Grygar, Ivan David aspol. versus Pavel Turnovský

1992 srpen – profesionální astrolog

1992 – říjen začátek vlastní astrologické školy humanistické a transpersonální astrologie, dnes Astrologická škola pro statečné

1992 – podzim dostává do ruky Rudhyarovu Astrology of Transformation, což vedlo k dalšímu zásadnímu vývojovému posunu, dodnes považuje tuto knihu za jednu z nejdůležitějších

1993 – na Světovém astrologickém kongresu v Luzernu setkání s Alexem Ruperti a Marief Cavaignac

1994 duben – 1. Evropský astrologický kongres Praha Obecní dům – přednáška „Hledání nového mýtu – astrologie a umělecká avantgarda 20. století“

1994 – odchod z Universalie (spolu s Ladislavem Moučkou)

1994 podzim – Rozloučení s tradiční astrologií nakl. Půdorys (1. vydání náklad 5000 výtisků)

1995 – spolupráce s dlouholetým přítelem Ladislavem Moučkou a jeho nakladatelstvím „Půdorys“, rediguje Kosmoontologickou řadu, v níž vycházejí zejména české překlady děl Dana Rudhyara.

1995 – začátek spolupráce s Jiřím Nitschem a Jindřichem Bulou na řadě původních astrologických programů Johannes

1995 březen – kongres Centenaire Dane Rudhyar, Paříž (u příležitosti 100. výročí narození a 10. výročí úmrtí Rudhyara)

1995 říjen – úspěšně hájil v „živém“ TV pořadu Aréna Michaely Jílokové moderní astrologii proti kritikům z řad skeptických přírodovědců a fundamentalistických evangelických teologů.

1996 ISTA – Informační servis pro transformaci astrologie, informační síť studentů Astrologické školy pro statečné, později jako Institut rudhyarovských studií a Sdružení pro rudhyarovská studia

1996/7 – revue REZONANCE, která vycházela později vycházela společně s revuí TransForMotor paní Martiny Lukáškové

1997 – spolupráce na multimediálním a hudbním CD-ROM „Bird of Paradise“, věnovaném alchymii, císařovi Rudolfu II. a fugám alchymisty Michaela Meiera Atalanta fugiens.

1997 červen – 2. Evropský astrologický kongres, Pražský hrad – Španělský sál – „Rudhyarův bod transformace v praxi“

1997 září – ukončil členství v Astrologické společnosti ČR pro názorové rozdíly na poslání sekce profesionálních astrologů

1998 – začátek spolupráce s Josefem Žáčkem na České astrologické stránce, kterou rediguje v duchu humanistické a transpersonální astrologie.

1999 – forum České astrologické stránky

1999 srpen – Mezinárodní astrologický kongres v Budapešti (u příležitosti úplného zatmění Slunce v Maďarsku viditelného),

přednáška „The soli-lunar relation, index of personality growth and transformation on different levels“

2000 – začátek spolupráce s Martinou Lukáškovou, (MINTAKA – Centrála humanistické a transpersonální astrologie)

2001 – spolupráce na Etických zásadách humanistického a transpersonálního astrologa – astrosymbologa.

2002 jaro – stěhování Mintaky a Astrologické školy pro statečné na Radlickou 99, Praha 5, kde sídlíme dodnes

zásadní přednášky z posledních let:

2010 – Struktura cyklu. Pohyblivé struktury mundánních planetárních cyklů v životě kreativního jedince. Několik astrosymbologických poznámek na okraj procesu rozvoje tvořivé osobnosti v hrůzách kolektivismu 20. století.

 

2011 – Metafora v astrologii (Astrologie jako rozhovor) Úlohy vtělených metaforických obrazových schémat, které ovlivňují naše myšlení a chápání v běžném životě a tedy i v astrologii, a které můžeme nalézt i v základech archetypů a archetypových obrazů, s nimiž dnešní astrologie s oblibou pracuje. Přednáška je inspirována myšlenkami George Lakoffa, Marca Johnsona, lacanovskou psychoanalýzou, analytickou filosofií a neostrukturalismem.

2011 – Návrat hvězdopravců k jazyku – astrologie z hlediska strukturalismu, neostrukturalismu, sémiotiky a postmoderní filosofie

2011 – Astrologie jako rozhovor a něco navíc o pravidlech a hustotě času

2012 – Pravidla a vzorce z hlediska astrologie. Jelikož jsme produktem sociálních konstruktů, hrají v našem životě nezanedbatelnou roli pravidla a vzorce myšlení, cítění a chování. Do jaké míry je možné tyto vzorce a pravidla nejen přenášet, ale také měnit, nám napoví na procesy zaměřená humanistická astrologie.

2012 – přednášky v Bratislavě na téma návrat astrologů k jazyku

2013/14 Přednášky v Brně na téma výtvarné umění 19. a 20. století z pohledu astrologie

_

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE S ČASOPISY

Rezonance (vlastní revue)

TransForMotor (revue M.Lukáškové)

Konstelace (revue astrologické společnosti v ČR) 1990 – 1996

Reflex 1990-1992 (astrologický seriál Republika ve hvězdách)

Večerník Praha 1993

Mana

Astro 1994-95, 1999, 2002

Dotek 1999

Regena

Regenerace soustavně od 2005 – 2011

Logos

Analogon

Phoenix

Prostor

Dingir

Květy

Vitalita (Slovensko)

Záhady života

_

VÝZNAMNÉ ROZHOVORY V NEASTROLOGICKÝCH ČASOPISECH

UNI 1997/3

Quo 2000/3

Reflex 2004/12

Reflex 2004/24

Time-in 2005/10

DINGIR 2012

ZÁHADY ŽIVOTA 2012

_

SPOLUPRÁCE S ČESKOU TELEVIZÍ

1992 – Politika pro každého aneb Horoskop (tvůrčí skupina Karla Hynieho)

1994 – cyklus dokumentů Magickou krajinou (scénář Martin Stejskal,

Cyklus dokumentárních pořadů Nevyjasněná úmrtí:

1997 – Holubí andante – Jiří Schelinger (režie M. Dušák)

1997 – Jo to jsem ještě žil – Jiří Šlitr (režie Olga Sommerová)

1997 – Muž který chtěl létat – Jiří Hrzán (režie M. Bouda)

1999 říjen – Noc s andělem (společně s MCH Bandem a Petrem Jandou)

Alternativní kultura (P. Slavík a J. Rauvolf)

2007 květen – dokument Pavly Slancové o Máji K.H.Máchy (vysílalo se 2010 na ČT)

2008 květen – dokument Stanislava Motla v serii Na vlastní oči Mágové proti Hitlerovi o Janu Keferovi (Nova)

2009 – Za zrcadlem (Slavíková, Toušlová) vysílalo se na ČT červen – září 2010

2011 – Tykadlo „Bude konec světa?“ ČT

2012 – léto Mágové proti Hitlerovi II. dokument Stanislava Motla pro ČT)

_

 

POLEMIKY SE SKEPTIKY:

1991 – Evropský kulturní klub: (12.12.1991) Souboj exaktních věd a paravěd

moderátor Egon Bondy; Jiří Grygar, Ivan David (budoucí Sisyfos) versus Pavel Turnovský

1995 říjen – Aréna (ČT1) diskusní pořad Michaely Jílkové, konfrontace s Jiřím Grygarem, Vladimírem Vanýskem, Jaro Křivohlavým a dalšími oponenty

2001, 2008 – Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů

_

DALŠÍ VÝZNAMNÉ SPOLUPRÁCE:

názorový okruh odkaz zde: AUROBOROS

Kanály: astrologická interpetace fotografií jednoho staroměstského kanálu Martina Stejskala v období říjena 1998 až září 1999, vyšlo např v Transformotor 1/2004

Expozice Letohradek Hvězda 2000

Konference Praha – alchymie a hermetická tradice 29. 8. – 2. září 1997 – The New York Open Center, časopisy Gnosis a Esotera, Universalia

Spolupráce s Ladislavem Moučkou na stavbě Stromu života na kopci Dymník u Rumburka 2003/4

2007/8 Albrecht z Valdštejna a jeho doba, Národní muzeum a Senát PS ČR

Divadlo Archa ŠANCE 1989 ANEB WINDOW OF OPPORTUNITY podzim 2009

2009 spolupráce na úpravě vestibulu Valdštejského paláce, sídla Senátu ČR, Praha 1, Valdštejnské nám.

2010 spolupráce s Národním muzeem na výstavě Staré pověsti české

2010 praxe astrologického poradenství PT byla námětem diplomové práce “Astrologický a psychologický rámec pro porozumění člověku“, kterou obhájila Mgr. Martina Stratilková na Filosofické fakultě University Palackého v Olomouci

2014 Josef Váchal – Magie hledání, výstava v domě U zvonu, Galerie hl. m. Prahy

_

KNIHY

Rozloučení s tradiční astrologií (Půdorys 1994, 2. vydání rozšířené 2003) spolu s Dr. Emilem Heinlem

Doslovy, předmluvy apod.:

Doslov ke knize Sandora La Vaye Satanská bible Reflex 1991, překlad Josef Rauvolf

Rozbor Hitlerova nativního horoskopu a výklad rozhodujících tranzitů v jeho životě in Ellic Howe: Astrologická válka – využití astrologie v psychologickém boji za druhé světové války Půdorys 2003

Poznámky k horoskopu Borise Rösnera in Jolana Matějková Boris Rösner (Tváře Národního divadla) Praha 2004

Sfinga s fialkovýma očima in Pavlína Brzáková Květa Filaová – Štěstí tady a teď nakl. Eminent 2009

Josef Váchal Deníky pro Josefa Portmana, Trigon 2014

řadu původních materiálů z dílny Astrologické školy pro statečné obsahuje kniha Zdeňka Juříka Astrologie především v obrazech, Hradec Králové 2008

_

Nejdůležitější stati v katalozích výstav:

Nezval, astrologie a surrealisté (in katalog výstavy Český surrealismus 1929-1953, Galerie hl. m. Prahy 1996/7)

Valdštejnovi astrologové (in katalog výstavy Albrecht z Valdštejna a jeho doba, Národní muzeum a Senát PS ČR 2007/8)

_

Spolupráce na astrologickém softwaru

1995 – 2000 Johannes Jiří Nitsche a Jindřich Bula

2007 Starfisher Tomáš Kubec

_

Přednášky na učilištích:

2006/7 Esoterická univerzita, Rataje nad Sázavou

2008/9 Svobodná univerzita, Praha

2009/14 Collegium Lucis, Praha

_

PRAVIDELNÁ SPOLUPRÁCE S INTERNETOVYMI RADII a TV:

Radio Hortus (Jazzová sekce – Artforum)

Radio Místo setkávání

TV METROPOLE

VÝTVARNÁ ČINNOST

samostatné výstavy:

1979 Tesla klub U zábranských

1985 Jazzová sekce

1987 Galerie Dejvická 7

1988 Galerie 55, Kladno

1992 Chmelnice, Praha

1998 Nová Paka

2008 Přesypy a totemy, Viničný altán, Grébovka Praha

2014 Nautické soumraky, Jazzová sekce

_

skupinové výstavy (výběr podle kriteria: na co si vzpomínám):

1968/9 Galerie Pont Praha 1968/9

1981 Images en Flagrant Délit, Phases et Centre Culturel Épinal 1981

1985 DUNGANONS VENNER: Surrealist Tegninger: Meyers Galleri Malmö, Švédsko 1985

1986 Östra skanes konstnärgille, Simrishamn. Švédsko 1986

1991 Dechiphrage – Surrealisten heute, Galerie 13, Hannover, Německo 1991

1999 červenec Svatokrádež: zázračné proti posvátnému, mezinárodní surrealistická výstava, červenec 1999 Salmovský palác, Praha 1 – Hradčany

2008 září Konkrétní a surové (pocta Arsénu Pohribnému) Galerie Caesar Olomouc

2011 červen-říjen Surrealistická východiska, Letohrádek Hvězda PNP, Praha 2011

_

Výtvarná spolupráce s časopisy

Analogon (čs)

Camouflage (Francie)

Crescel Noire (Francie)

Dromschaar (Švédsko)

Dungannon (UK)

Flagrant Delit, (Francie)

Host (čs)

Jazz Bulletin (čs)

Le Melog (Francie)

Souvislosti (čs)

TransForMotor(čs)

Rezonance (čs)

_

KNIŽNÍ ILUSTRACE A DALŠÍ AKTIVITY:

Amalgamy, Miloš Síkora a Pavel Turnovský společné kresby, Stanislav Dvorský interpretace kreseb 1974 (česko-francouzské knižní vydání se připravuje)

Okamžik kamene a vody; Pavel Turnovský kresby, Miroslav Drozd interpertace kreseb PT (samizdat ed. Auroboros 1975)

Julien Graque: Argolský zámek (inedit ed. Auroboros 1975, nakl. Dauphin 1996)

„Černá kniha Extempore“, ilustrace a text Extempore na útěku do reality (samizdat 1982, česko-anglické vydání jako součást reedice Black Point, 2001)

Kuřáci 1984 cyklus kreseb pro básníka Karla Šebka

Ivam Wernisch: FRC – Překlady a překlady I.W. (KDM 1988, samizdat ed. Kde domov můj)

Ivo Možný: Proč tak snadno (SLON – Sociologické nakladatelství 1991)

Michal Čapek: Akty bolesti (Mladá fronta 1992)

Bohumír Slavík: Polom (Pražská imaginace 1993)

Josef Veselý: Pocta Morfeovi (Vodnář 2002)

_

Doprovodné texty (sleevnote) k LP a CD Extempore, MCH Band

_

VZDĚLÁNÍ

maturita na SVVŠ (1969),

sanskrt na Jazykové škole u Dušana Zbavitele (1978-80),

religionistika na Universitě v Cambridge na půdě podzemní university Charty 77 – prof. Milan Balabán (1987-89, nedokončil pro zaneprázdněnost).

shifu Zhu Tiancai a shifu Zhai Hua (19. a 20. generace rodiny Cchen, Chenjiagou Taijiquan 1998/1999

Výukový a výcvikový kurz Integrované psychterapie (15 hodin výuky, 40 hodin výcviku) pod vedením prof. Ferdinanda Knoblocha (1994) INCIP (Mezinárodní středisko pro integrovanou psychoterapii a nový životní styl)

_

BIOGRAFIE PAVLA TURNOVSKÉHO:

Day, Barbara: Sametoví filosofové (Brno 1999)

Host č.4 (Brno 1988)

Chadima, Mikoláš: Alternativa (Brno 1992, samizdat 1985)

Kouřil, Vladimír: Jazzová sekce v čase i nečase (Praha 1999)

Jiří Luhan, Petr Pouba Splátka na dluh – čeští umělci narození v 50. a 60. letech (Torst Praha 2000)

Srp, Karel: Výjimečné stavy – Povolání Jazzová sekce, (Praha 1994)

Uni 3/1997 rozhovor s Vladimírem Kouřilem

Knihovnička Meduňky sv.3: Osud máme ve svých rukou rozhovor s Věrou Keilovou (Praha 2009)

Biografické heslo:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Turnovský

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006 18. díl, nakladatelství a výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2007

„Kdo je kdo“ (2005),

„Kdo je kdo“ (2002),

„Astrologie – Kdo je kdo“ (2001)

„Who is…? V České republice“ (2002),

„Who is who in international leadership“, The American Biografical Institute, 2000.