ASTROLOGICKÁ KONFERENCE

Petr Lisý: URANSKO-PLUTONSKÁ KRIZE JAKO ZRCADLO CIVILIZACE, KTERÁ ZTRATILA SMYSL PRO POSVÁTNO

Charakteristika významu Urana a Pluta v psychologické astrologii. Vliv těchto archetypických energií na utváření (post)moderní společnosti. Současná krize jako ultimátum civilizaci, která ve jménu sobeckých zájmů „odkouzlila“ a zpředmětnila přirozený svět a ztratila vůči němu schopnost vztahu a úcty (religió).

Pavel Turnovský: KRIZE A STRUKTURA CYKLU

Co plyne ze srovnání průběhu současného a předchozího uransko-plutonského cyklu pro hledání východiska ze současné krize. Analogie a zrcadlení cyklických procesů majících počátky v letech 1850 a 1965.

Martina Lukášková: KDE HLEDAT VÝCHODISKO Z KRIZE?

Otázka, kterou si klade každý, kdo se potká s krizí. Dokáže nabídnout astrologie nosná východiska anebo je sama v krizi? Je možné nalézt odpovědi v Rudhyarově koncepci cyklu vztahů planet?

Moderuje Tomáš Daněk

KDY: 12. 12. 2012

KDE: v Emauzském opatství, Vyšehradská 320/49, Praha 2

V KOLIK: v 18:00 – 21.00 hod

MAPA: http://mapy.cz/s/5nW1

VSTUPNÉ: Kč 100