Archiv štítku: horoskopy

horoskopy

Astrologický pohled na 45. týden

 

Luisa Rivera

Pondělí 6. listopadu – Měsíc v Blížencích

Svižný duch pondělí nás spojí s lidmi, kteří nám tzv. půjdou na ruku. Máme-li před sebou cesty, můžeme počítat s dobrým výsledkem. Nepočítejme ovšem s tím, že bychom se někde příliš zdrželi či zastavili. Přesto budou stále otevřené dveře k únikům. Měsíc v kvadratuře na Neptuna nabídne možnost uniknout z rutiny do snů, představ a internetového brouzdání. Pozdější odpoledne a večer může být pracovně úspěšnější, neboť přispěje k soustředěnosti. Můžeme probrat důležité věci nebo plánovat. Určitá míra uvážlivosti prospěje těm, kteří se potřebují na něčem domluvit.

 

Úterý 7. – středa 8. – čtvrtek 9. listopadu – Měsíc v Raku

Úterý nám nabídne škálu emocí, na kterých budeme stavět. Nálady se mohou měnit podle prostředí, a tak nepočítejme s tím, že bychom inklinovali k nějaké velké vstřícnosti. Bude se dařit samostatné práci, při které uzavřenost nevadí. Pracovně plodný den. Konstruktivní řešení přinesou rozhovory. V rozhovoru s druhými můžeme „kápnout“ na to, co jsme dlouho hledali, nebo o čem jsme delší čas přemýšleli. Večer bude velmi příjemný až romantický. Máme-li možnost, buďte s těmi, které milujeme. Budeme-li sami, využijme možnost a chvíli se zastavme a zrekapitulujme svůj život. Otevřeme srdce a nechme věcem volný průběh.

Jak v úterý, tak ve středu můžeme potkat někoho z minulosti, kdo nám oživí vzpomínky. V rovině vztahů budeme očekávat větší sounáležitost, intimitu a péči. Proto bychom měli pro společné chvíle vybírat známá, intimní nebo rovnou domácí prostředí. Pak by nám láska měla kvést. Úterý by mělo patřit k zajímavým dnům, inspirativním citově duševně. Měsíc utvoří velký vodní trigon s Neptunem a Sluncem. Pro ty, kteří otevřou mysl a srdce světů přesahujícím jejich ego, povzbudivý a přínosný den.

Čtvrtek nám pomůže vyznat se v poli emocí a jednat. Výhodný den pro nesmělé a plaché lidi. Odvaha jim pomůže jednat! Přesto buďme pozorní a nespoléhejme jen štěstí. Měsíc bude v kvadratuře vůči Venuši, Jupiteru a Uranu, což je třaskavá směr, která v lepším případě přinese svižnost, lehkost a nadhled do vztahů, v horším případě se opře do bolavých míst a v ráně se pěkně porýpá. Napětí mezí potřebou s druhým hluboce sdílet, co je nám společné a přitom zohledňovat jen svoje stanovisko může vést k nedorozuměním a zmatkům. Buďme pozorní, ať na druhé netlačíme.

Hezké dny přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: LUISA RIVERA

Astrologický pohled na 44. týden roku 2017

Při úplňku můžeme se ptát:

„Co zrcadlí stav, ve kterém v současnosti musíme stát?

Upřeně hledíme do výkladní skříně displeje,

doufajíc, že světlo nalezených odpovědí nás u srdce zahřeje.

Gustaf Ohrnell

pondělí 30. – úterý 31. října – Měsíc v Rybách

Pondělí by mělo nabídnout prostor pro naše aktivity. Bouře je za námi. Teď je třeba věnovat se nejen vnějšímu ale i vnitřnímu úklidu. Hlavní důraz by měla mít vůle se spojovat a pomáhat si, ať jsme byli či nebyli zasaženi větrnými poryvy. Možná dokonce zažijeme pocit, že mám dost času, nebo dokonce zaznamenáme, že čas utíká pomalu. Prostě naše aktivity můžeme plně prožívat, což jistě není k zahození. Větší míra soucitu a vnímavosti k okolí nám ukáže, co se to vlastně kolem nás děje. Měli bychom si všímat druhých a naslouchat jim. Na druhou stranu bychom mohli poslechnout i své tělo a dopřát si po práci opravdový odpočinek. Popíjet třeba šípkový čaj a číst knihu, která rozjitří naše emoce a fantazii. Konjunkce Měsíce s Neptunem nám v tomto ohledu může prokázat službu a „uvrhnout“ nás do určitého bezčasí, které může otevřít prostor víře, lásce, soucitu, ale i pro každého z nás tolik potřebné vizi, jak pohnout s tím, co nás tíží.

Mírná nálada se udrží i v úterý, které spojí Měsíc trinem s Merkurem a umocní naše pocity. Myšlenky se mohou vracet k něčemu v minulosti, tak buďme opatrní, ať neuvízneme v osidlech starých úzkostí, lítostí a nenaplněných snů. O to teď rozhodně neběží. Je třeba udržet mysl všímavou k tomu, co se právě nyní kolem nás i v nás odehrává. K večeru se navíc připomenou nedodělané úkoly. Nabereme formu a vůli dotáhnout věci. V citové oblasti můžeme být k večeru přísnější, strožejší či věcnější. Můžeme však soustředěně pracovat a večer zvládnout to, pro co jsme se rozhodli.

 

středa 1. – čtvrtek 2. listopadu – Měsíc v Beranu

Nápady a podněty mohou nabrat vcelku značně svéhlavý směr, což bychom měli registrovat zvláště ve chvílích, kdy se začneme rozčilovat. Nejenom druzí, ale i my sami můžeme jednat až příliš sobecky. Středa kol poledne a odpoledne může svádět k hádkám a příliš příkrému hodnocení druhých lidí. Bacha na předsudky, které ve své vlastní zaslepenosti můžeme považovat za stabilní názory. Měsíc v opozici vůči Marsu ve Váhách může jasně ukázat, že pokud někdo překročí určitou únosnou hranici, může počítat s tím, že se druzí vymezí. To samo o sobě není špatné. Záležet však bude právě na našem hodnocení situace a druhých lidí a na tom, zda budeme mít na čích brýle z předsudku, zábran a onoho pověstného „mělo by se“, nebo zda nám Mars pomůže podívat se všem pořádně na zoubek.

Ve čtvrtek bude pozornost poutat to, co bude vzrušující a inspirativní. Do rutiny se budeme muset vysloveně přemlouvat. Hlavou můžeme být v oblacích a snadno něco přehlédnout, nebo se přehmátnout. Můžeme však objevit rychlejší postupy nebo si zjednodušit práci, které se budeme věnovat.

 

pátek 3. – sobota 4. listopadu – Měsíc v Býku, 4. úplněk

Ospalé páteční ráno nás nemusí motivovat k velkým výkonům. Neházejme flintu do žita, už kolem poledne se situace promění a odpoledne nebudeme vědět, kam dřív skočit. Měsíc se spojí s Uranem a dostane do opozice na Venuši, pak na Jupitera a nakonec se bude blížit k úplňku, do přesné opozice ke Slunci. O napětí během dne nebude nouze. Můžeme se rozejít na tom, co je praktické a co se dělá jen tak na oko, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Nezlobme se na ty, co budou balancovat mezi povrchností a nespolehlivostí. Opozice je napětím, které nám umožňuje získat prostor uvědomit si, co vlastně chceme. Tlak na výkon a efektivitu nám nemusí prakticky nic přinést. Ano, pokud budeme zaměřeni na konkrétní výsledek, pak budeme muset slevit. Pokud si dopřejeme nadhled a nebudeme lpět na konkrétních a přesných formách, můžeme získat víc. Zisk může mít i jinou podobu, než jsme chtěli a přesto nemusí slevit ze své hodnoty. Den vhodný pro pečení, masáž šíje.

 

Úplňková sobota bude nebývale plodná. Kdo nepodlehne lenošení, může udělat spoustu práce. Při rozhovorech si udržíme jasné hranice a tak se můžeme dobře domluvit na všem potřebném.

neděle 5. listopadu – Měsíc v Blížencích

Neděle změní rytmus. Praktická zemská činnost se posune do roviny vzdušné. Budeme veselejší, uvolněnější, lehkovážnější, přátelštější a také neposední. Vhodné pro nákupy, plánování, malování a úklid bytu.

120 let od narození Rudhyara

Horoskop Dane Rudhyara z pera Pavla Turnovskýho

Vlastním jménem Daniel Chennevière se narodil 23. března 1895 v 0:42 LT / 0:32:40 UT v Paříži.

Dane Rudhyar

Tvar horoskopu se nejvíce přibližuje Trojnožce, ať už v Campanově systému domů, který používal on sám, nebo v Placidově systému, který používají jeho francouzští následovníci. Trojnožka je ostatně převažujícím tvarem, který planety během onoho dne utvářejí. Interpretace Trojnožky se opírá o symboliku čísla 3, které představuje schopnost naleznout takový úhel pohledu či spíše nadhledu, z něhož se dualita opozice už nejeví jako nesmiřitelná, ale jako vzájemně se doplňující, spolupracující, vpletená do sítě rozsáhlých vzájemných vztahů. Rudhyar také po většinu svého života syntetizující, harmonizující pohled zaujímal, jeho činorodá filosofie je holistická a prvotní konceptu byla astrologie nástrojem harmonizující rozmanité, často rozporné prvky lidské psyché. Hlavní strukturou jeho nativity se jeví trojčlenná planetární konfigurace Dvojitý bikvintil, který je spojen se významem čísla pět, který je postaven na symbolice zručnosti, dovednosti pěti prstů ruky a lidské postavy, která pěti údy tj. rukama, hlavou a nohama napíná kruh cyklu a celku. Ostrý úhel dvojitého bikvintilu naznačuje Rudhyarovu schopnost s jakou realizuje své vize, individuální techniku, která slouží k humanizaci lidí a to i v dobách, kdy jeho poselství není plně chápáno. Výrazové prostředky jsou rozmanité. Početná hudební díla, několik desítek filosofických, psychologických a astrologických knih, dva romány, několik sbírek básní a také řada výtvarných děl abstraktní a symbolické estetiky.

 

Dvojitý bikvintil je tvořen Sluncem ve 3. domě ve znamení Berana v doběžném kvintilu na skupinu právě pod obzor zapadlých planet Marse v objetí Neptuna a Plutona v Blížencích, v apexu se Saturnem v 11. domě ve znamení Štíra. Slunce ve 3. Domě přináší sílu přizpůsobovat se podmínkám okolí, inteligentně se potýkat s každodenními problémy, překonávat je. Rudhyar tyto chudé poměry všedního dne akceptoval a byl schopen se s nimi vynalézavým způsobem vyrovnávat. V dobách, kdy trávil většinu času na přednáškových turné, na cestách z místa na místo, s přespáním v laciných hotelích, vozil sebou několik indonéských batik a fotografie svým přátel a lidí, které ctil. Každý hotelový pokoj tak vždy proměnil ve stejně vypadající útočiště. Svým nadšením a vitalitou oživoval společenství lidí, kteří se kolem něho sdružovali. Jeho Saturn ve 11. Domě fungoval jako krystalická mřížka několika uměleckých zejména hudebních společností, jejichž vznik inicioval. Nakonec ustavil Mezinárodní výbor pro humanistickou astrologii ICHA a Rudhyarův Institut Transpersonálních Aktivit RITA.

Mars v 6. Domě představuje na biologické rovině nutnost překonávat zdravotní problémy, kterým Rudhyar čelil od svého dětství. Obklopen Plutonem a Neptunem symbolizuje Rudhyarovo zasvěcení se vysokým ideálům, obětavou činorodou službu transpersonálním silám.

rudhyar u piana

Jiří Sovák v pohledu humanistické astrologie

Pavel Turnovský a Martina Lukášková

Několik poznámek k interpretaci horoskopu v případě neznámého času narození

Jiří Sovák se narodil jako Jiří Schmitzer 27. prosince 1920 v Praze, čas narození bohužel neznáme. Jméno si prý počeštil za války, což byl tehdy jistě odvážný čin, kterým na sebe mohl okupační úřady upozornit. Jiří Sovák se narodil po úplňku ve znamení Kozoroha a s Lunou buď ve znamení Raka, nebo spíše ve znamení Lva pro jeho sklony k herectví, které projevoval už od mládí.

Jak je možné, že člověk, který se narodil ve znamení Kozoroha, se stal populárním komickým hercem? Vždyť Kozorozi jsou považováni za vážné, přísné až bezcitné asketické suchary, žijící strnule svůj život plný odříkání. Jejich kladnými stránkami jsou však cílevědomost, pracovitost, trpělivost, důkladnost, systematičnost a tyto světlé stránky je dovedou pragmaticky na profesní vrchol, často však za cenu neuspokojivého rodinného nebo citového života. Luna, kterou umísťujeme v tomto horoskopu spíše do znamení Lva, přináší tvořivost, dramatické, teatrální vystupování a vyjadřování, zdravý exhibicionismus, který patří nutně do výzbroje každého, kdo chce vystoupit na prkna, která znamenají svět.

Máme tu však další planety a to zejména Merkura, který v horoskopu představuje nejen myšlenkové pochody, ale také schopnost vyjadřovat a sdílet myšlenky zejména řečí, mluvením. Merkur ve znamení Střelec bývá přítomen u lidí, kteří jsou bodří ve své výmluvnosti, kteří co mají na srdci, mívají i na jazyku. Jejich přímost a upřímná mluva bývá často mylně považována za neomalenost, ba drzost. Navíc mívají svérázný smysl pro suchý, ironický humor.  Merkur je v produktivním sextilu s Marsem, což se spojuje s vtipností, bystrostí, vynalézavostí, upřímností a hbitým jazykem, nicméně napjatý vztah s Jupiterem a zejména se Saturnem převrací tyto chvályhodné vlastnosti, a dále i vážnost, rozvážnost, kritičnost a stručnost opačným směrem natolik, že jeho nositele přivádí do neustálých potíží. Pokud vím, měl Jiří Sovák během života pro svoji nebojácnou prostořekost a vtipnost neustále potíže politického rázu.  V některých případech se ostrovtip vyhrocuje za každou cenu v sarkastickou vtipnost, která nezná bratra.

Venuše, planeta lásky a krásy je v konjunkci se svým partnerem Marsem, bývá známkou vášnivé a zdravé erotiky, lidé s touto konstelací bývají obletováni druhým pohlavím, nicméně postavení ve Vodnáři dává vůči erotickým dobrodružstvím odstup, o čemž svědčí to, že Sovákova třetí a dlouholetá manželka Anna si na nějaké jeho nevěry nestěžovala. Nositel této konstelace však může svými postoji a verbálními projevy nevědomě zraňovat své blízké. Venuše Večernice je totiž součástí ostrého trojúhelníku s Plutonem a Sluncem, výsledkem je pak atraktivní, charizmatická, silná osobnost s přirozenou autoritou, jíž se nemusí dostávat taktu a diplomatičnosti, a jež v určitých vypjatých kritických okamžicích lpět na zásadách a hodnotách jako je například poctivost a spravedlnost, i kdyby mělo jít o lidi z nejbližšího okolí, které nechce protěžovat, jako tomu bylo v případě jeho syna, herce Jiřího Schmitzera, kterému profesionální život nikterak neusnadňoval a nezametal mu cestičky.

Jak je známo Jiří Sovák šel neústupně za svým vytouženým cílem, jako pravý Kozoroh s Plutonem v opozici vůči Slunci. Po té co se vyučil číšníkem, aby se podle přání otce stal hoteliérem, utekl k divadlu. Roku 1941 absolvoval dramatické oddělení pražské Státní konzervatoře a následně se živil jako úředník v pojišťovně a jako skladník. V této době již vystupoval v pražském kabaretu Živé jeviště. Doba to byla dramatická, volba nastavena často mezi ctí a životem, však mu také v té době přecházel Pluton přes Lunu.

(Tranzit Pluta přes Lunu nativity můžeme vnímat hlubokou proměnu způsobu, jakým se člověk adaptuje na svět. Tato proměna je ilustrována situacemi, které mohou vyvolávat pocit osudovosti a nezvratnost, pocity bezmoci. Tyto stavy pak vedou osobnost k odvážnému jednání a snaze dosáhnout toho, co vnímá pro ni samou jako pravdivé a správné).

Roku 1943 nastoupil na profesionální hereckou dráhu v Horáckém divadle, Uran a Pluton tranzitují lehce vůči Slunci a odstartovali tak novou životní dráhu. Poslední válečnou zimu poznamenanou tísnivou opozicí Saturna vůči Slunci prožívá v totálním nasazení a následující Neptunova kvadratura ho po osvobození staví v rámci povinné vojenské služby do tehdy slavného Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého.

(Opozice Saturna, funkce strukturující, vůči Slunci, funkci životní síly a vůle, ukazuje na nutnost čelit situacím, které vůli nutí strukturovat život. Pravidla, požadavky, normy, které při tomto tranzitu přijímáme, nemusí odpovídat našemu naturelu. Pak jsou situace vnímány, jako omezující a stahující osobnost do pasti pochybností. Období Saturnské opozice vůči Slunci i přes všechny překážky může člověku ukázat, co je v jeho povaze stabilní a pevné a co vlastně jsou pro něj samého omezující normativy, předsudky a zákazy.)

(Kvadratura Neptuna vůči Slunci nativity je spojena s napětím, které vyvolává potřeba spojit se s ideálem, ideo či ideologií, která osobnosti pomůže růst. Je to fáze přinášející inspiraci ale také možnost rozvolnění, uvolnění a únavy z běžných životních starostí. Doběžná Neptunova kvadratura na Slunce symbolizuje napětí nutné pro formování uměleckého zaměření Jiřího Sováka.)

V roce 1947 opět zasahuje Uran a posílá ho do proslulého divadla D 47 E.F.Buriana, kde setrvává až do roku 1952, kdy pod Plutonovými tranzity v rámci čsl. armády přechází do Divadla na Vinohradech, které v té době bylo oficiální armádní scénou. Další Neptunovy a Plutonovy tranzity ho vysílají do Národního divadla, kde setrvává až do odchodu důchodu v roce 1983 a kde pak vystupoval ještě řadu let pohostinsky.

Současně s divadelní kariérou rozvíjí se úspěšně i jeho filmová dráha. Do filmů je obsazován od konce 40. let, v hlavních rolích se pak objevuje od konce 50. let pod harmonickými tranzity Neptuna a Plutona vůči jeho Slunci. Během 60. let se z něho postupně stává filmová a televizní hvězda, tedy stálice prvního řádu.

V roce 1968 například exceluje po boku svého přítele Vladimíra Menšíka v půlhodinové inscenaci Bohouš, která dodnes vévodí žebříčkům oblíbených televizních pořadů. Kupodivu Uran tranzituje v té době zneklidňující kvadraturou vůči Sovákovu Slunci, podobně i v případě neméně slavného filmu Světáci. Uran tak osvědčuje svoji pověst planety vzrušení.

Poslední léta života jsou poznamenána zdravotními problémy a Jiří Sovák umírá 6. září 2000 pod vleklým vyčerpávajícím tranzitem Neptuna vůči jeho Luně.

(Neptun opozice vůči Luně nativity „rozpouští“ schopnost se adaptovat. Vede nás k rozšíření obzorů o horizonty, které jsme dosud nevnímali jako důležité. Přináší novou vizi a inspiraci, která je navýsost intimní a jemná. Na druhou stranu může být životní cesta vnímaná, jako vyčerpávající a vegetativní. Únavu mohou přinášet právě rutinní, každodenní záležitosti, na které člověk v danou chvíli nemá sil. Větší váhu mají právě záležitosti citové, vnitřní a to na všech životních rovinách.)

 

Jiří Sovák horoskop
Jiří Sovák nativní horoskop pro poledne

 

Praxe humanistické a transpersonální astrologie

 

The true goal of chart interpretation in humanistic and transpersonal astrology is not the description of the dispositions or potential indicated by the nativity (a chart drawn up for the moment of birth). Rather, it is the encounter of two people over the symbols of the chart. The three entities involved, i.e. the astrologer, the seeker and the chart symbols, can give rise to the possibility of insight into personal history from a new angle through verbal understanding. Astrological consultation, therefore, is a dialogue of two people using a symbolic languag

 

Pravým cílem interpretace horoskopu v humanistické a transpersonální astrologii není popis dispozic či potenciálu, který nativita (horoskop sestavený pro okamžik narození) naznačuje. Je jím setkání dvou lidí nad symboly horoskopu. Trojice zúčastněných astrolog-hledající člověk-symboly horoskopu  ⃰ dokáže skrze slovní porozumění osobní historii nahlédnout z nového úhlu pohledu. Astrologická konzultace je tedy rozhovor dvou lidí za použití symbolického jazyka.

 

 

 

Z pohledu humanistické a transpersonální astrologie nepracuje astrolog s horoskopem jako s orákulem, tj. nevěští. Člověk přicházející na astrologickou konzultaci proto není nucen se rozhodovat, zda astrologii věřit či nevěřit. Astrologická práce je o zkušenosti s popisem světa vnějšího i toho vnitřního. Není vědou ani pavědou, uměním ani matematikou, poezií či vnuknutím, je symbolickým jazykem. Svými symbolickými prostředky se snaží něco se dozvědět o účasti člověka ve světě. Je jazykem, který lidem pomáhá vyrovnávat se s obtížemi a chaosem života.

 

 

 

Hlavní kořen západní astrologie můžeme hledat v oblasti Předního východu, v Mezopotámii. Astrologie se zde rodí spolu s písmem.¹ Potřeba zaznamenávat řeč vedla k tvorbě písma a obyvatelé Meziříčí se svým způsobem analogicky přiblížili tehdejším bohům a jako oni začali písmem „tvořit“ – ve smyslu něco oživovat. Bohové lidem podávali informace skrze rozdíly v pohybech nebeských objektů, poutajících jejich pozornost. Všímaví obyvatelé Mezopotámie sledovali vše, co se kolem nich ve dne a v noci odehrávalo. Pohyb planet je vedl k poznání, že právě nebeská tělesa a nebeské jevy si bohové vyvolili za své písmo a jimi píší lidem zprávy, které pak stačí jen číst. Pozorování oblohy pro ně bylo stejné „čtení“, jako zkoumání znaků klínových tabulek a jejich následné četba. Jazykem dnešního světa jejich aktivitu vnímám slovy Gregory Batesona, pro kterého je informací v rámci jeho epistemologie „každý rozdíl, který hraje roli (tj. relevantní odlišnost).“² Schopnost mysli sledovat (v našem případě například rozdíly v pohybech hvězd a planet) se stává třetí entitou, vstupující do hry. Na poli lidské mysli se odehrává poznání informace „rozdílu, který hraje roli“.  Astrologie, tedy astro=hvězdy a logos (λόγος od legein, sbírat, mluvit, počítat)=sběr rozdílů, je jazykem, kterým lidé zaznamenávají sběr „rozdílů“ v pohybu nebeských těles, Země a Měsíce, a kterým pak symbolicky vyjadřující pohled na jejich vlastní život.

 

 

 

Mezopotamští bohové nikdy nehovořili skrze „média“, jako je tomu například u semitských proroků, promlouvajících božími ústy na základě vnuknutí, nýbž zaznamenávali budoucnost skrze hvězdy, které sami stvořili. Tento rozdíl je důležitý právě ve vztahu k otázce, se kterou se astrologie většinou potkává – a to, zda jí věřit či ne. Poznat „znaky“ bohů vyžadovalo dlouhodobé studium a schopnost být dobrým pozorovatelem (v akkadštině se astrologové nazývali bárú, „pozorovatelé“). ³ Mezopotamští astrologové vlastně dedukovali z dostupných informací možný vývoj událostí. Z těchto pátrání se zrodily „příručky“, které začaly být sestavo­vány již začátkem 2. tisíciletí a jejichž obsah se postupně a systema­ticky zvětšoval a rozšiřoval na všechny sféry, jež byly zároveň i předmětem působení bohů, a v důsledku toho byly schopny pojmout a zprostředkovat jejich poselství.“

 

 

 

Podobně i současná astrologie potřebuje penzum znalostí a dovedností, které astrologovi umožňují „číst“ ve hvězdách. Není to jenom znalost oboru a schopnost vypočítat pozice planet, je to i schopnost interpretace symbolů. Práce astrologa je srovnávat konkrétní ideje získané vnímáním a extrahovat z nich společné prvky. Současný astrolog je víceméně obrácen svým pohledem do záře obrazovky komputeru a ponejvíce sleduje změny v grafickém záznamu pohybu nebeských těles. Ty pak dává analogicky do souvislostí s životem lidí, kteří přijdou se zájmem o výklad horoskopu. Astrolog používá symbolický jazyk k tomu, aby pomohl druhému člověku zorientovat se ve svém životním příběhu, uvědomit si jeho tempo, směr, rozpoznat v něm cyklicky se opakující tendence.

 

 

 

Astrologickou konzultaci lze zařadit do sféry pomáhajících profesí, tedy do oblasti, která je plně zaměřena na pomoc druhým. Astrolog by měl umět své řemeslo, tedy měl by znát principy, z kterých vychází. Měl by se snažit dodržovat etické zásady ⁵ a také by měl neustále rozšiřovat poznatky o své vlastní osobě. K práci s druhými lidmi je třeba mít dobrý background v sobě, k čemuž výrazně přispívá sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik.

 

 

 

V tomto ohledu se jako důležitý impuls, který do astrologie vnesl D. Rudhyar, ukazuje nutnost vnímat astrologický koncept jako symbolický jazyk, klást důraz na člověka, nikoli na události a opírat se o cyklický pohyb těles sluneční soustavy. V tomto podání se humanistická a transpersonální astrologii jasně vymezuje. Rudhyar ve svých astrologii věnovaných knihách často hovoří o aktualizaci potenciálu, který horoskop symbolizuje. Tady je nutno zastavit se a zapřemýšlet, co tím míní. Horoskop pro Rudhyara symbolizuje „strukturu individuálního jáství a ne životní obsah“. ⁶ Horoskop se opírá o archetypální vztahy a cykly, neboť se odehrává na 360°kruhu. Symboly, které astrologie používá, „integrují jednotlivé zkušenosti velkého počtu osob“.⁷ Připustíme-li si myšlenku, že člověk myslí v obrazech, pak je nám zřejmá věta Paula Ricoeura, že „symbol dává myslet“. Nejsme však schopni ho myslet plně, ve všech jeho významech. Symbol nám otvírá cestu k vlastnímu vědomí. Zde nachází své místo astrologie, neboť v člověku otevírá nové pohledy na vlastní situaci a váže jednotlivé události lidského života do smysluplného příběhu.

 

 

 

V aktualizaci potenciálu obsaženého v symbolech astrologie vychází Rudhyar z dvou premis pro interpretaci symbolů:

 

1. objektivní analýza nejvýznamnějších rysů symbolického obrazu,

 

2. vztah symbolu ke všem ostatním symbolům v soustavě celého cyklického procesu. ⁸

 

To jsou klíčové body pro práci humanistického astrologa. Plně rezonují s postupy Gestalt terapie, která pojímá jedince, jeho self, jako vztahové. Člověk nemůže sám sebe rozvíjet o samotě. Právě setkání s druhým člověkem a prostředím, které je obklopuje, nabízí možnosti sebepoznání a rozvoje. Sám sebe tedy „neaktualizuji v izolaci, ale vždy ve vztahu s prostředím“. ⁹  Slovy Rudhyara: „Žádný izolovaný jev nemá smysl sám o sobě. Nabývá smyslu teprve vztažením k širšímu celku nebo pro cestu, jehož je součástí.“ ¹⁰

 

Aktualizace potenciálu horoskopu se odvíjí tím, že do vztahu vstoupí astrolog a člověk hledající.  Humanistická astrologie pracuje z pohledu trojice astrolog-člověk hledající-symboly horoskopu, kde třetí ze zmiňovaných v sobě nese odkaz kultury, z které oba zúčastnění čerpají. Kulturní odkaz astrologických symbolů je neustále doplňován a rozvíjen ruku v ruce s tím, jak lidé žijí a jaké symboly potřebují. Mohli bychom říct, že astrologická konzultace čerpá z hravé dimenze lidské existence. Symbolická hra astrologického jazyka nalézá hledajícího člověka v přechodové fázi, kdy se do rozporu dostává jeho vnitřní svět se světem vnějším. (Hledající člověk vyhledá astrologa většinou ve fázi obtíží a osobní nepohody.) Astrolog v této fázi, během astrologické konzultace, provází hledajícího člověka na cestě k jeho plné osobní kompetenci. Konzultace se stává prostorem „dětského pokoje“, na kterém se dva lidé snaží přivést do stavu dětské hravosti. Je to právě tvořivý stav, ve kterém už každý sám nalezne obranu proti úzkosti a tlakům, a uvědomí si: „JSEM NAŽIVU“, že jsem sám sebou. Sdílení pocitů, uvolnění skrze vzájemné porozumění si prostřednictvím astrologických symbolů může vést k nalezení účelu a smyslu života hledajícího člověka. „Předpokládáme, že přijetí reality je nekonečný úkol a žádná lidská bytost není prosta napětí, které způsobuje střetávání vnitřní a vnější reality; tomuto napětí ulevuje existence intermediální sféry zkušenosti, která je nesporná (umění, náboženství, apod.). Tato intermediální sféra bezprostředně navazuje na sféru hry malého dítěte, „ztraceného“ ve své hře.“ ¹¹

 

 

 

Shrnutí:

 

Současný astrolog nevěští budoucnost, jak by se mohlo na první pohled zdát, ani neříká, jaký kdo je a není. Odmítá totiž pozici vševědoucího experta. Pracuje v roli průvodce, který druhého člověka provází jeho životním příběhem ve snaze o dosažení plnosti osobní zkušenosti. Hravá interakce v duchu hluboké lidské solidarity řadí humanistickou a transpersonální astrologii oprávněně mezi pomáhající profese. Symbolický koncept astrologie nabízí v každé době znovu a znovu možnost stavět a rozvíjet svou představivost nezbytnou k životu. Tvořivost, kterou může například zažít hledající člověk spolu s astrologem, dává pocit propojení s okolím, pocit napojení na existenci druhých, tedy pocit účasti na celku.

 

 

 

Nic není pevně dáno-psáno ve hvězdách, ale čteme-li společně v jejich formacích a cyklech, dozvídáme se v první řadě mnohé o sobě samých, což je velmi dobrý základ k tomu, abychom vnímali vztahy s lidmi a prostředím tady-a-teď, a tím kompetentně čelili událostem, s kterými se v budoucnu potkáme.

 

 

 

Poznámkový aparát:

 

⃰„hledající člověk“ (Zavádím tento výraz s tím, že vnímám jeho neúplnost či pregnantní nedostatečnost. Záměrně se chci vyhnout slovu klient, které svým významem neodpovídá postavení člověka přicházejícího na astrologickou konzultaci).

 

 

 

1. Jean Bottéro, Mezopotámie, Academia 2005: 216-217
2. Grefory Bateson, Mysl a příroda, Malvern 2006: 195
3. Bottéro,2005: 218

 

4. tamtéž,: 218

 

5. odkaz na Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa, www.transformotor.cz

 

6. Dane Rudhyar, Astrologie osobnosti – Reformulace astrologických konceptů a ideálů v termínech současné psychologie a filosofie – Epilog, 1936, pracovní překlad Ludmila Plášková, zdroj www.astrologie.cz

 

7. Dane Rudhyar, Astrologická mandala, Půdorys 2003: 13

 

8. tamtéž: 38

 

9. John Bernard Harris: How Group Therapy Works, www.mgc.org.uk

 

10. D. Ruhyar, Astrologická mandala, 2003: 38
11. Pavel Barša, Panství člověka a touha ženy, Slon 2002: 111 (odkaz na Winnicott 1999 (1971): 13)

 

Text otištěn v religionistickém časopisu Dingir č.2 r. 2013

 

Martina Lukášková (nar. 1971) je astroložkou, psychoterapeutkou s akreditovaným výcvikem INSTEP, s Pavlem Turnovským vyučuje astrologii v kurzu Astrologie pro statečné.

w_dingir_marluk_cover